menara api lookout, Standard Struktur Lookout karat untuk Perkhidmatan Hutan