Menara Transmisi Kuasa

Februari 8, 2019

Contoh Design Power Transmission Towers

Geometri menara yang dianalisis dan reka bentuk yang ditunjukkan dalam Rajah 2 mempunyai lebar asas menara 7 × 7 m dan ketinggian [...]