monopol Kule

Kasım 18, 2018

monopol kule tipi ve tasarım açıklığı

Tekkutuplunun çizimlerde gösterilen genel düzenlemesi ve şekli eki ile birlikte sahip olacaktır. Belirtilen nihai sisteme direnecek şekilde tasarlanmalıdırlar [...]
Mayıs ayı 21, 2018

monopol kule Tasarım

bir monopol kule tasarımı aşağıdaki İklimsel koşulu gerek: Atmosferin ortalama notu : En az ortam sıcaklığı : En fazla ortam sıcaklığı : Ortalama [...]
Nisan 28, 2018

Monopol Telekomünikasyon Kulesi Tasarım Kodu,Tip ve Kurulum

1. Monopole Tower GİRİŞ Bu özellikler, amaca yönelik prefabrike köşeli yapılar için genel teknik gereksinimleri ifade eder., kafes tipi, telekomünikasyon kullanılması amaçlanan kendi kendine destek kuleleri. 2. Monopole Tower GİRİŞ Bu özellikler, amaca yönelik prefabrike köşeli yapılar için genel teknik gereksinimleri ifade eder. [...]
Ocak 18, 2018

monopol Kule

Monopol kuleler tek kutuplu tasarım ve başka bir biçimde direkler ile karşılaştırıldığında hücresel ve kişisel iletişim hizmetinde kullanılan geneldir, bir monopol [...]