ตรวจสอบบันทึก

เมษายน 8, 2018
เหล็กตรวจสอบทาวเวอร์

ส่วนประกอบ & อะไหล่ตรวจสอบ : โครงการโบลิเวีย 230KV มุมเหล็กทาวเวอร์

ข้อมูลส่วนตัว & Plate Project 230KV Bolivia Tower Type2HD KH08-01 Description Allowable Deviation (มิลลิเมตร)   Inspect Method Sample no. & ผล 410 450 220 223 [...]