ปล่องทาวเวอร์

กรกฎาคม 19, 2018

ปล่องทาวเวอร์,ไฟฉายทาวเวอร์

“ปล่องทาวเวอร์” จะเรียกว่า “ไฟฉายทาวเวอร์”. ส่วนใหญ่จะใช้ในการเผาไหม้น้ำมัน, ปิโตรเคมี, การฟอก, การฟอก, ก๊าซธรรมชาติ, ปุ๋ยเคมี, เคมีและวิสาหกิจอื่น ๆ ใน [...]
กรกฎาคม 7, 2018

ปล่องไฟโครงสร้างเหล็กและปล่องไฟ structrual หอ

หอปล่องไฟเป็นหอการสนับสนุนปล่องไฟ, ไอเสียหอปล่อยก๊าซ, และปล่องไฟหอการสนับสนุนเสริม. ส่วนใหญ่รองรับตัวท่อที่รองรับ [...]
กุมภาพันธ์ 2, 2018

กรอบหอของปล่องไฟ

สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอุปกรณ์ครบครันและมีคุณภาพดีการควบคุมของเราตลอดทุกขั้นตอนของการผลิตช่วยให้เราสามารถรับประกันความพึงพอใจของลูกค้าทั้งหมด. •วิธีการแก้ปัญหาพิเศษและที่ไม่ซ้ำกันสามารถ [...]
กุมภาพันธ์ 2, 2018

กรอบหอปล่องไฟ

บทบาทหลักของปล่องไฟคือการดึงออกมาจากควันบุหรี่, ควันไอเสีย, ปรับปรุงสภาพการเผาไหม้. การตกแต่งภายในของอาคารสูงโดยทั่วไปกำหนดจำนวนของ [...]
มกราคม 22, 2018

ปล่องทาวเวอร์

ปล่อง Tower เป็นโครงสร้างเหล็กที่สนับสนุนร่างกายท่อปล่องไฟของหอคอย, โครงสร้างของรูปแบบของตัวเองได้และดึงชนิด, ใช้ในทางเคมี [...]