132kv

tháng tư 6, 2018
đường dây truyền tải tháp lưới thép mạ kẽm

132đường dây truyền tải KV mạ kẽm tháp thép lưới chi tiết và dự toán

Shop Detailing and Estimation Before leaving the Manufacturer’s Works all tower members shall be hard stamped with distinguishing numbers and/or letters corresponding to distinguishing numbers and/or [Giáo dục]
tháng tư 2, 2018
1000kv and under electric angle electric pole transmission line steel tower,electric power transmission line steel tower

132kv,230kv,380kv,400Tháp kv Đường dây truyền tải thép Thiết kế

B1.5.1 Design Loads Applied basic wind pressures shall be in accordance with those specified in B2.5.8 above. Việc thiết kế được dựa trên những yếu tố sau:- [Giáo dục]
tháng tư 7, 2017
Đôi Circuit góc thép điện lưới truyền Towers

Circuit Đường dây truyền Tháp đôi,400kv 132kV 33kv 35kv

Tại sao đường truyền nên sử dụng hai Circuit Tháp? 1. Về mặt lý thuyết: Độc mạch đề cập đến một tải có một mạch cung cấp điện; A double loop is [Giáo dục]