33kv

tháng tư 7, 2017

Circuit Đường dây truyền Tháp đôi,400kv 132kV 33kv 35kv

Tại sao đường truyền nên sử dụng hai Circuit Tháp? 1. Về mặt lý thuyết: Độc mạch đề cập đến một tải có một mạch cung cấp điện; cực thép hình ống Điện áp […]