400KV

tháng tư 2, 2018

132kv,230kv,380kv,400Tháp kv Đường dây truyền tải thép Thiết kế

B1.5.1 Tải trọng thiết kế Áp suất gió cơ bản được áp dụng phải phù hợp với các quy định trong B2.5.8 ở trên. Việc thiết kế được dựa trên những yếu tố sau:- […]
VỀ CHÚNG TÔI 31, 2018

400KV lưới thép Tháp Yêu cầu thiết kế và thiết kế kéo dài cho Locations Hỗ trợ ,thép điện Đường dây truyền

B1.5.1 Yêu cầu thiết kế Đơn vị ứng suất trong các bộ phận và kết nối để tính toán thiết kế kết cấu, dựa trên tải thiết kế và thiết kế cân bằng tải (đứt dây […]
tháng tư 7, 2017

Circuit Đường dây truyền Tháp đôi,400kv 132kV 33kv 35kv

Tại sao đường truyền nên sử dụng hai Circuit Tháp? 1. Về mặt lý thuyết: Độc mạch đề cập đến một tải có một mạch cung cấp điện; cực thép hình ống Điện áp […]