mạ kẽm, Tháp lưới thép

tháng tư 10, 2018

Điện Đường dây truyền mạ kẽm Thép lưới Tháp Phụ kiện

Phụ kiện tháp điện a) Thông tin chung Mỗi tháp phải được cung cấp các tấm kéo cần thiết, U-bu lông, liên kết căng thẳng, vv, ở tất cả các phần đính kèm dây dẫn và dây bảo vệ […]