Tháp Tự hỗ trợ

tháng Ba 20, 2018

25G tự hỗ trợ tháp | 3 chân tháp thương mại tự hỗ trợ

tháp Tự hỗ trợ, sometimes referred to as “free standing antenna towers” or “wireless communication towers” are the most popular and versatile type of structure used today in [...]
Tháng 6 20, 2018
Self Supporting Steel Lattice Telecom Radar Tower

30m tự hỗ trợ thiết kế và sản xuất tháp

Chiều cao của cấu trúc được 30 m. Tòa tháp tự hỗ trợ sẽ là 4 chân kiễu góc loại phần. Tòa tháp hoàn thành (chân, thành viên web, khai cơ sở vv) [...]
Tháng 12 2, 2018

so sánh Tự Hỗ trợ Tháp để Guyed Mast Tháp

Towers Guyed có trọng lượng nhẹ đến nặng tháp được hỗ trợ bởi dây chàng và được thiết kế với khả năng mang ánh sáng để tải anten nặng. The tower [...]
Tháng Mười 6, 2018

bốn tháp tự hỗ trợ chân(SST)

Tự hỗ trợ tháp thường là 3 chân tháp 4 chân, và vật chất của nó là ống thép hoặc thép góc. Đối với các kết nối, tubular tower is connected by [...]
Tháng 6 20, 2018

mạ kẽm mỗi ASTM Tiêu Chuẩn Tự Hỗ trợ Tháp 160′

Theo ANSI / EIA-222-F 1996 90 mph / 78 mph + 1/2″ băng xuyên tâm w / (3 cơn thứ hai) per OBC AND 旧C CaAa Rat Plate Area Weight Elevation No [...]
có thể 10, 2018

tự hỗ trợ tháp ăng ten,tháp anten đứng miễn phí

tháp Tự hỗ trợ, sometimes referred to as “free standing antenna towers” or “wireless communication towers” are the most popular and versatile type of structure used today in [...]
Tháng hai 2, 2018

tự hỗ trợ tháp viễn thông mạng

Tự Hỗ trợ Tháp (SST) hoặc tháp Lattice Tháp Lattice hay thường gọi là một tháp tự hỗ trợ (SST) đã ngăn chặn tháp mô hình được biên soạn và [...]
Tháng 4 1, 2018
Valmont Tự Hỗ trợ lineTowers truyền tải điện

Tự Hỗ trợ Thép lưới Tháp Sizing Tháp thành viên & Conductor Spacing và Tĩnh không

B1.5.3 Sizing of Tower Members Member and member connection design sizing shall be performed in accordance with the latest issue of Guide for Design of [...]
tháng Giêng 22, 2018

Towers tự Hỗ trợ

Tự hỗ trợ tháp được sử dụng cho các trạm cơ sở đài phát thanh, nhà máy phát thanh và truyền. Các cấu trúc hỗ trợ thường có một phần hình vuông làm bằng mở (L hoặc C-hình) thép thiết diện dùng, [...]
tháng Giêng 31, 2018

Tự Hỗ trợ Tubular Tháp Truyền thông

Towers tự hỗ trợ phù hợp với gần như tất cả các ứng dụng truyền thông không dây. Towers tự Hỗ trợ thường ba hoặc bốn cấu trúc kiểu lưới mặt làm từ que rắn, ống, [...]
tháng Ba 15, 2018
Self-Supporting Towers from kehang Communications Towers

các hỗ trợ tháp Tự truyền thông là gì ?

Towers tự hỗ trợ phù hợp với gần như tất cả các ứng dụng truyền thông không dây. Towers tự Hỗ trợ thường ba hoặc bốn cấu trúc kiểu lưới mặt làm từ que rắn, ống, [...]
Tháng 7 19, 2018
Wind measurement steel structure tower

tháp đo gió

tháp đo gió bao gồm cơ sở tháp (1), Tháp (2), thanh ngang, thanh chéo (3), khung máy đo gió (4), lightning rod and cable for observation of near-surface air [...]