monopole Tháp

Tháng mười một 18, 2018

loại tháp đơn cực và tuổi thiết kế

Đơn cực có trách nhiệm sắp xếp nói chung và cấu hình hiển thị trong bản vẽ kèm với tập tin đính kèm. They shall be designed to resist the specified ultimate system […]
có thể 21, 2018
tháp mẹ

Thiết kế của tháp cực

Các thiết kế của một tháp đơn cực cần điều kiện khí hậu sau: điểm trung bình của khí quyển : nhiệt độ môi trường tối thiểu : nhiệt độ môi trường tối đa : Average […]
tháng tư 28, 2018
Tháp viễn thông đơn cực thép

Monopole Thông tin Tower Mã Thiết kế,Loại và Lắp đặt

1. Monopole Tower INTRODUCTION These specifications refer to general technical requirements for purpose made prefabricated angular, loại lưới, tháp tự hỗ trợ dành cho sử dụng viễn thông. 2. INTERNATIONAL […]
tháng Giêng 18, 2018

monopole Tháp

Monopole tháp là một thiết kế cực độc thân và đang chung được sử dụng trong dịch vụ truyền thông di động và cá nhân So với cột buồm hình thức khác, một đơn cực […]