لوله برج ارتباطات

ژانویه 18, 2018

3 پا لوله برج ارتباطات

3 برج هیتر پا به طور عمده با مقاطع توخالی دایره که به طور خاص طراحی شده برای کاهش تعداد از اعضای فرد ساخته. ما معتقدیم که [...]
ژانویه 22, 2018

4 پا برج زاویه مخابرات

برج هیتر سال ظاهر شد 2001 در چین. اسکله اصلی از لینک به لوله های, بخش کمکی ساخته شده از لوله و فولاد فرشته. استفاده از لوله [...]
ژانویه 19, 2018

4 پا لوله برج ارتباطات

4 پا لوله برج ارتباطات به طور کلی با اندازه های مختلف از زوایای برای ارتفاع های مختلف از 45M به 106m ساخته. ساختار طراحی شده و ساخته [...]
اوت 31, 2018

سری برج فولاد قابل حمل

Portable tower series Portable tower series   The installation of the tower structure shall comply with the relevant provisions of theCode for Construction and Acceptance [...]
اوت 31, 2018
فولاد 3 برج لوله پاها

فولاد 3 برج لوله پاها

Features Seamless steel pipe is used as the column material, which has small wind load coefficient and strong wind resistance. The tower column is connected by [...]
ممکن است 23, 2018
برج لوله ای فولادی

تولید کننده برج ساخته شده از لوله برای انتقال و ارسال

برج لوله ای چیست؟ ? برج ساخته شده از لوله, که متعلق به رشته های فنی برج ساخته شده از لوله, شامل سکوی کار برای اتصال بدنه برج و [...]
ممکن است 23, 2018
برج مشبک فولادی انتقال

چه تفاوتی بین برج هیتر و برج زاویه ای است ?

این سوال که آیا استفاده از برج های زاویه ای یا لوله ای است که همیشه در پس زمینه از هر پروژه, پاسخ این است که مستقیم به جلو نمی, زیرا هر کدام [...]