اخبار فنی

جولای 2, 2024

خطوط انتقال دو مدار چیست؟

Double Circuit Transmission Lines Double circuit transmission lines are an essential component of modern electrical power systems. They play a critical role in the transmission of [...]
ژوئن 17, 2024

شکنندگی لرزه ای برج سلولی شبکه فولادی

Development of Seismic Fragilities for a Base Station Steel Lattice Cellular Tower Seismic fragility analysis is a crucial aspect of ensuring the structural resilience of base [...]
ژوئن 13, 2024

تجزیه و تحلیل برج خط انتقال تحت بارگذاری باد

Analysis of Transmission Line Tower Subjected to Wind Loading Transmission line towers are vital for the functioning of electrical grids, as they support overhead power lines [...]
ژوئن 9, 2024

تحلیل طراحی ساختاری برج خط انتقال

Analysis and application of key points in power steel tower structural design The scope of power projects will be gradually broadened, and the design specification requirements [...]
ژوئن 4, 2024

5برج های ارتباطی سلول جی – تمام آنچه نیاز است بدانید

Everything You Need to Know About 5G Cell Communication Towers Introduction The advent of 5G technology marks a significant leap forward in the realm of wireless [...]
فوریه 9, 2024

انتخاب و طراحی پی برج های ارتباطی

0 Introduction The communication tower is a tall structure equipped with communication antennas. با ساختار بلند و سطح مقطع نسبتاً کوچک مشخص می شود. The [...]
فوریه 9, 2024

فرآیند طراحی و تولید برج های فولادی ارتباطی

برج های فولادی ارتباطی نقشی حیاتی در صنعت مخابرات دارند, فراهم کردن زیرساخت های لازم برای انتقال سیگنال ها و داده ها. These towers are designed [...]
جولای 23, 2023

چگونه مهندسان ارتفاع بهینه را تعیین می کنند, طرح, و مواد برای برج های انتقال?

تعیین ارتفاع بهینه, طرح, و مواد برای دکل های انتقال شامل عوامل متعددی است, relying heavily on engineering principles, مقررات ایمنی, و ملاحظات زیست محیطی. Here’s a brief overview of [...]
جولای 23, 2023

علم پشت برج خطوط انتقال برق چیست؟?

خطوط انتقال برق بخش مهمی از شبکه برق است, انتقال برق از نیروگاه ها به پست ها قبل از رفتن به خانه ها, کسب و کار, و [...]
ژوئن 29, 2023

انواع مختلف برج های مورد استفاده در سیستم انتقال قدرت چیست؟?

Transmission towers are structures that support overhead power lines, همچنین به عنوان خطوط انتقال شناخته می شود, برای انتقال انرژی الکتریکی در مسافت های طولانی استفاده می شود. There are several types of transmission [...]
فوریه 15, 2019

برج ارتباطات تک قطبی برج VS مایکروویو

سازه های قطب فولادی لوله ای و برج های شبکه ای ایستاده آزاد ساخته شده از مقاطع زاویه دار معمولاً در صنعت مخابرات استفاده می شود.. در مناطق شهری با تراکم بالا از [...]
ژانویه 15, 2019

تجزیه و تحلیل مهار دکل مشبک فولادی تحت بار زیست محیطی

تجزیه و تحلیل دکل شبکه فولادی گاید تحت بارهای محیطی دکل های شبکه فولادی در زمره کارآمدترین سازه های باربر در زمینه بلندمرتبه سازی قرار دارند.. [...]