برج درخت بیونیک

اوت 1, 2018

برج استتار همراه , بیونیک درخت ارتباطات برج سازه های فلزی

برج های سلولی استتار برای هماهنگ کردن برج ارتباطی با محیط طبیعی اطراف است, حل موثر مشکل ساخت و ساز دشوار در نقاط دیدنی و [...]