قطب برق

ژانویه 22, 2018

خط انتقال برق برق فولاد قطب

مواد به طور معمول Q345B / A572, حداقل عملکرد ≥ قدرت 345 N / میلی متر² Q235B / A36, حداقل عملکرد ≥ قدرت 235 N / میلی متر² و همچنین ورق گرم از ASTM [...]