دکل ها و دکل های رادیویی

ژانویه 5, 2019

قطعات مورد نیاز از دکل مخابراتی,برج های ارتباطی

Steel Work The steel used in the fabrication of the tower shall comply with BS, JIS یا equivalentstandard پیشنهاد شده توسط TowerSupplier و مورد توافق "*****". [...]