پشت بام برج ارتباطات

ژانویه 19, 2018

پشت بام برج ارتباطات

سرعت باد طراحی: 30خانم (متفاوت است مناطق) عمق شکر و تخم مرغ: 5MM-7mm و: (متفاوت است مناطق) شدت Aseismatic: 8دمای اولویت درجه: -35℃ ~ 45 ℃ عمودی از دست رفته: <1/1000 مقاومت زمین: ≤4Ω Avaivable [...]