برج انتقال دکل مهاری

فوریه 2, 2018

برج انتقال دکل مهاری

دکل مهاری تا به ظاهر رمان,و بزرگترین ویژگی آن است که با استفاده از فولاد سیم مرد تقویت. برج گاید یک نوع متداول دکل ارتباطی است که [...]