500 برج رادار مخابراتی شبکه فولادی خودنگهدار

نوامبر 8, 2018

500 KV شبکه طراحی برج زاویه و آزمون

گیره و پیچ و مهره برای گیره های برج فولادی مشبک, که با پیچ و مهره محکم, باید با سر جدایی طلب و یا کلاه و واشر مناسب ارائه. پیچ ها باید [...]
اکتبر 24, 2018

گالوانیزه شبکه زاویه های فلزی برق برج خط انتقال

نام برج خط انتقال برق فولادی شبکه گالوانیزه 500KV خط انتقال گالوانیزه گرم مواد Q235 یا Q345 درجه ولتاژ 10KV, 110KV, 220KV, 500نام برج خط انتقال برق فولادی شبکه گالوانیزه 500KV خط انتقال گالوانیزه گرم مواد Q235 یا Q345 درجه ولتاژ 10KV [...]