یک

دسامبر 8, 2018

تجزیه و تحلیل و طراحی ملاحظات برج فولاد communiation

ملاحظات طراحی کدها و استانداردهای مدرن مستلزم این است که یک برج انتقال دهنده برای مقاومت در برابر بارهای باد و زلزله مرده و زنده طراحی شود.. بارهای, نیروها, و تنش های ناشی از تغییرات دما, حرکات ناشی از نشست های تفاضلی, یا هر ترکیبی از اینها را نیز باید در نظر گرفت. برج های قدیمی باید به دقت بررسی شوند تا اطمینان حاصل شود که هیچ تغییر قابل توجهی در معیارهای طراحی مورد نیاز نیست, از زمان طراحی و نصب اولیه آنها, که احتمال شکست را افزایش می دهد. بارهای مرده و زنده بارهای مرده شامل وزن اعضای یک برج و تجهیزاتی است که به طور دائم به آن متصل است., از جمله علائم پیوست شده. برج های انتقال AM فقط از تجهیزات روشنایی خود پشتیبانی می کنند. برج فرستنده FM از خط انتقال خود پشتیبانی می کند, انتن, و تجهیزات روشنایی. برج مایکروویو باید از ظروف مایکروویو پشتیبانی کند, منعکس, و تجهیزات روشنایی. The [...]