فرشته انتقال برق برج خط

دسامبر 19, 2018

50KV برج خط انتقال – 50kV خط انتقال برج

1 مفاد سازنده 1.1 ولتاژ قطب فولادی لوله ای [...]
دسامبر 10, 2018

زاویه ای برج انتقال برق

خطوط انتقال برق قدرت قدرت حمل از نیروگاهها (دیدن نسل برق قدرت) به سیستم های توزیع که تغذیه برق به داخلی, کاربران تجاری و صنعتی. خطوط انتقال [...]
ژانویه 22, 2018

فرشته انتقال برق برج خط

مشخصات فرشته برق خط انتقال طراحی برج 1. درجه ولتاژ تحت ساختار 500KV فولاد کششی بالا فولاد فولاد 2. درجه GB1591: Q345B, Q345C,Q3455D GB700: Q235B, [...]