ساخت

آوریل 26, 2018

ساخت برج سازه های فلزی و جوشکاری

ساخت و جوش برج سازه های فولادی موفقیت هر تغییر عمده ساختمان به شدت به تکنیک های جوشکاری موفق بستگی دارد.. در حقیقت, ساخت و ساز پرچ تا حد زیادی است [...]