جنگل آتش برج ساعت

ژوئن 2, 2018

جنگل آتش برج ساعت , نظارت برج

برج دیده بان آتش جنگل (برج مراقبت) برای پیشگیری از آتش سوزی جنگل در بخش جنگل استفاده, به اطلاع عموم و ترتیب وظایف پیشگیری از آتش سوزی, to organize fire prevention [...]