برج GSM

ممکن است 18, 2018

ارتباطات GSM طراحی برج شبکه | 4 پا GSM خود حمایت برج فولاد

ساختار طراحی برج مشخصات 5.1 آنتن در حال بارگذاری 5.1.1 میدان پارس جی اس ام از خود برج فولاد حمایت از 20M ارتفاع و بالاتر: a. نصب 9 اعداد GSM [...]