بازرسی ضبط

آوریل 8, 2018
فولاد برج بازرسی

اجزاء & قطعات بازرسی : پروژه بولیوی 230KV زاویه فولاد برج

مشخصات & Plate Project 230KV Bolivia Tower Type2HD KH08-01 Description Allowable Deviation (میلی متر)   Inspect Method Sample no. & نتیجه 410 450 220 223 [...]