برج منوپل

نوامبر 18, 2018

برج تک قطبی و طراحی دهانه

تک قطبی باید ترتیبات به طور کلی و تنظیمات نشان داده شده در نقشه ها همراه با پیوست. They shall be designed to resist the specified ultimate system [...]
ممکن است 21, 2018
~ 550 کیلو ولت

طراحی برج تک قطبی

طراحی یک برج تک قطبی نیاز به شرایط آب و هوایی زیر: معدل جو : حداقل دمای محیط : حداکثر درجه حرارت محیط : میانگین [...]
آوریل 28, 2018
برج فولاد قطبی مخابرات

منوپل مخابرات برج کد طراحی,نوع و نصب و راه اندازی

1. برج تک قطبی مقدمه این مشخصات به الزامات فنی کلی برای پیش ساخته زاویه ای اشاره دارد., نوع شبکه, برج خود حمایت در نظر گرفته شده برای استفاده های مخابراتی. 2. بین المللی [...]
ژانویه 18, 2018

برج منوپل

برج منوپل از یک طراحی تک قطب هستند و به طور کلی مورد استفاده در خدمات ارتباطی تلفن همراه و شخصی است در مقایسه با دیگر ساخته شده از آهن شکل, یک تکقطبی [...]